CERTYFIKATY DELF

Certyfikaty potwierdzające zdany egzamin DELF z języka francuskiego już rozdane! W czerwcu młodzież Liceum Baczyńskiego przystąpiła do sesji letniej aby we wrześniu otrzymać dyplomy wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Francji. W tym roku do testu przystąpiły 32 osoby na poziomie A1 i A2. Wszyscy zdali! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opracowała: Anna Smendowska
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO