KROKUS 2019

W dniu 18.10.2019 r. Odbyła się kolejna, druga edycja Projektu Krokus w naszej szkole. Uczniowie klas 3f z wychowawczynią Małgorzatą Panicz oraz 2b wraz z wychowawczynią Renatą Langier posadzili przed II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego kolejną partię krokusów. Wczesną wiosną będziemy mogli je podziwiać. Żółte krokusy upamiętniają dzieci — ofiary Holokaustu. Co rok rośnie liczba uczestników tego niezwykłego przedsięwzięcia w roku szkolnym 2018/2019 wzięło w nim udział 22500 uczniów z Polski, Ukrainy i Białorusi w tym uczniowie naszej szkoły.
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO