NIECODZIENNA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

23 października naszą szkołę odwiedzili goście z Kanady, Stanów ZjednoczonychWielkiej Brytanii.
W ciekawy i angażujący sposób opowiadali o swoich podróżach po świecie, o tym czym zajmują się na co dzień  i dzielili się swoimi doświadczeniami.
Uczniowie klas językowych (IIIA, IIIE, IIE i IE) mieli możliwość posłuchania różnych akcentów rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz zadawania pytań i luźnej rozmowy z naszymi gośćmi. "Native speakerzy" byli pod wrażeniem umiejętności językowych naszej młodzieży i wskazali na duże możliwości znalezienia pracy na całym świecie przy tak zaawansowanej znajomości  angielskiego.  Spotkanie zostało odebrane bardzo pozytywnie przez obydwie strony.
W spotkaniu uczestniczyły również nauczycielki języka angielskiego - Natalia Król, Agnieszka Łęgowik i Barbara Aksman.
THANK YOU SO MUCH FOR BEING THERE!

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO