MISTRZ ORTOGRAFII Z II LO

Mistrzem Ortografii XXII Konkursu Ortograficznego „Miłość pisze się Jezus” została — Milena Tomalka ???(uczennica klasy 1E).
Około 100 osób pisało dyktando przygotowane na I etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Miłość pisze się Jezus” 2019. Wielkie dyktando co roku organizowane jest przez pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, to część obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej. Konkurs odbywa się na zasadzie 3-etapowych eliminacji, na każdym etapie uczestnicy mają do napisania dyktando o odpowiednim stopniu trudności.
Po sprawdzeniu 86 prac komisja konkursowa zakwalifikowała do półfinału następujące osoby (wszyscy to uczniowie II LO  ?):
Milenę Tomalkę
Alicję Soczyńską
Marlenę Barańską
Jakuab Dziubka
Radosław
a Kanafę
Milenę Dąbrowską
Aleksandrę Trachtę (absolwentka II LO)
Bartosza Rusina
Martynę Budzyńską
Emilię Nowak
Mistrzem Ortografii XXII Konkursu Ortograficznego „Miłość pisze się Jezus” została
Milena Tomalka ???
II miejsce — Aleksandra Trachta
III miejsce — Emilia Nowak
IV miejsce — Bartosz Rusin
V miejsce — Marlena Barańska

Gratulujemy!

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO