POWSTANIE WARSZAWSKIE – GŁOS MŁODYCH

W ostatnich dniach października zakończyliśmy projekt, popularyzujący tematykę powstania warszawskiego. Jednym z jego elementów był szkolny konkurs plastyczny na okolicznościową pocztówkę do żyjącego powstańca. Komisja konkursowa wyróżniła prace: Pauliny Janochy (I nagroda), Patrycji Szkudlarek (II nagroda) i Kacpra Szewczyka (III nagroda). Wszystkie prace naszych uczniów przesłaliśmy do organizatora ogólnopolskiej kampanii „Bohateron – Włącz historię! Wysyłka kartki do powstańca”.
75. rocznicę tego wydarzenia historycznego przypomnieliśmy również wystawą książek i utworów poetyckich w bibliotece szkolnej pt. „Powstanie warszawskie w literaturze”. W ramach przedmiotu Historia i społeczeństwo dokonaliśmy bilansu jego zysków i strat, podsumowanych w postaci plakatu. Bardzo ważną częścią projektu była debata maturzystów z tezą: Powstanie warszawskie było polskim powstaniem narodowym. W dniu 24 października tezy bronili: Iga Daros, Mateusz Kaczmarek, Adrianna Nowak, Bazyli Plewiński (III D). W opozycji znaleźli się: Michał Iciek, Pola Raczek, Kacper Spałka, Sara Wróbel (III D). Debatę poprowadził Michał Rutkowski, a jej przebieg utrwalili na filmie: Nikodem Podsiadły i Nikola Worpus. W głosowaniu publiczności uzyskaliśmy remis. Całość szkolnego przedsięwzięcia podsumowaliśmy w środę - 30 października, po wysłuchaniu montażu słowno-muzycznego „Powstanie warszawskie w relacji uczestników” w wykonaniu uczniów klasy II D. Projekt przygotowali nauczyciele: Iwona Bałazińska-Mielczarek, Joanna Wiśniewska.
Oprac. Iwona Bałazińska-Mielczarek
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO