DZIEŃ DAWCY SZPIKU — 15 LISTOPADA

W dniu 28 października wolontariuszki szkolnego koła PCK: Anna Szwed, Martyna Kowalczyk, Sara Bojarska rozpoczęły realizację projektu ,,Komórkomania’’ we współpracy z fundacją DKMS. Akcja ma na celu uświadamianie młodzieży o procesie oddawania szpiku, na czym polega bycie potencjalnym dawcą oraz jakie są tego skutki i przywileje. Wolontariuszki rozwiązują wszelkie mity, odpowiadają na pytania i w przyjemny sposób zachęcają rówieśników do włączenia się w działania fundacji DKMS. Dziewczyny promują projekt nie tylko w naszym liceum, ale także w radomszczańskich szkołach ponadgimnazjalnych.
15 listopada w II LO młodzież, która zdecydowała się na bycie potencjalnym dawcą, miała okazję zarejestrowania się w międzynarodowej bazie danych, podczas Szkolnego Dnia Dawcy Szpiku.

W CZASIE TRWANIA AKCJI ZBIERANE BYŁY DATKI DO PUSZKI NA OPŁACENIE BADAŃ PRÓBEK
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO