GALA 100-LECIA PCK W ŁODZI

12 listopada w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się Wojewódzka Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości zostały rozstrzygnięte konkursy organizowane w ramach obchodów pt. „100 lat wszędzie dla wszystkich”, oraz wręczono liczne odznaczenia i medale dla zasłużonych osób związanych z działalnością PCK. Wśród nagrodzonych nie zabrakło również przedstawicieli zaangażowanych w rozwój organizacji na terenie miasta Radomska. Zaszczytny tytuł Najlepszego Opiekuna Szkolnego Koła PCK Województwa Łódzkiego zdobył wieloletni nauczyciel i opiekun SKPCK w II LO pani profesor Małgorzata Wojtecka.
Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Gratulujemy Pani Profesor!
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO