PODSUMOWANIE REJESTRACJI POTENCJALNYCH DAWCOW SZPIKU

W dniach 15 listopada w II LO oraz 19 listopada w ZSDiOŚ odbyły się dwie tury akcji edukacyjno-rejestracyjnej "Komórkomania" we współpracy z Fundacją DKMS. Podczas wydarzenia zainteresowane osoby miały możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy szpiku. W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz personel szkolny. W sumie naszym wolontariuszom udało się zarejestrować 31 osób; w II LO — 22 osoby, a w ZDiOŚ — 9 osób. Podsumowując, składamy wielkie podziękowania Pani profesor Małgorzacie Wojteckiej, która sprawowała opiekę nad całym wydarzeniem oraz wolontariuszom z klas IIF, IBg i IIIB, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali w jej przeprowadzeniu. Co najważniejsze — najszczersze gratulacje dla przyszłych potencjalnych dawców szpiku, którzy zdecydowali się podzielić częścią siebie i uwierzyli, że pomaganie nie boli.
PAMIĘTAJMY — DOBRO ZAWSZE POWRACA!
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO