DNI CAMPUS FRANCE — ZAPLANUJ KARIERĘ UCZĄC SIĘ FRANCUSKIEGO!

W ramach ósmej edycji obchodów „Dni Campus France” pani Joanna Jachimczuk-Lora zastępca attaché, koordynator ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej spotkała się z młodzieżą Liceum Baczyńskiego uczącą się języka francuskiego. Campus France jest państwową agencją działającą na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą i mobilności międzynarodowej. Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO