WYMIANA POLSKO – RUMUŃSKA

Zostało kilka wolnych miejsc!

1. Każdy może wziąć w niej udział niezależnie od tego, jakiego języka obcego uczy się w szkole.
2. Terminy wymiany:
pobyt gości w Polsce — 29 marca–4 kwietnia 2020 r.
pobyt Polaków w Rumunii — 19 kwietnia-25 kwietnia 2020 r.
Terminy sprzyjające nadrobieniu zaległości w szkole (Święta, matury, prolongata u nauczycieli).

3. Wymiana z miastem Oradea
Przykładowe atrakcje w Rumunii:
• zwiedzanie zabytkowych miast Timisoara, Cluj, Oradea (centrum historyczne, muzea, galerie - zakupy)
• rejs statkiem po rzece Bega
• pobyt w okresie Świąt Wielkanocnych w obrządku prawosławnym
• poznawanie obrzędów i tradycji prawosławnych (monastyr)
• zwiedzanie szkoły w Oradea i uczestniczenie w zajęciach szkolnych
• poznawanie kultury, folkloru rumuńskiego
• zwiedzanie jaskini niedźwiedziej, parku różanego, ogrodu botanicznego
• pobyt w Aquaparku
• zakwaterowanie u rodzin
• dodatkowo zwiedzanie Budapesztu na Węgrzech (być może dwa dni)
i postój na Słowacji
W Polsce zwiedzanie wybranych miast (np. Kraków, Wrocław, Warszawa – przejażdżka meleksami), zwiedzane Wieliczki, Wadowic i wiele innych atrakcji – po uzgodnieniu ze stroną rumuńską
Koszt dwutygodniowego pobytu w Polsce i Rumunii – 1800 zł.
Zapisy i szczegółowe informacje u p. A. Smendowskiej i M. Rudeckiej

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO