EKO-KADR

W dniu 28 listopada 2019 odbyła się VII gala filmowa Wojewódzkiego Konkursu Filmów Przyrodniczych Eko-Kadr. Uczennice Zuzanna Kowalczyk (2B) i Martyna Muskała (2B) (opiekun p. prof. Małgorzata Panicz) zajęły II miejsce a Sara Anzorge (1Cg) (opiekun p. prof. Anna Skórka-Nowicka) i jej film „Cierpienie Ziemi” — miejsce I.
Gratulujemy laureatom i ich opiekunom.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO