KONKURSIE WIEDZY O HIV/AIDS

2 grudnia 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego odbyło się uroczyste rozdanie nagród w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS. ,,Moja wiedza o AIDS – to bezpieczeństwo i brak uprzedzeń.”
Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku,
Starosta Powiatu Radomszczańskiego,
Prezydenta Miasta Radomska
oraz Prezes Zarządu ESBANK Banku Spółdzielczego w Radomsku (#ESBANKwspiera)
W uroczystości uczestniczyli Członek Zarządu Powiatu, p. Ewa Gajzler, sekretarz Miasta Radomska p. Kamila Malinowska-Sztangreciak i p. Krystyna Mickiewicz ze Szpitala Powiatowego w Radomsku, Dyrekcja II LO, Laureaci i ich opiekunowie oraz uczniowie II LO.
Celem Konkursu było:
• Podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
• Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia wirusem HIV,
• Uświadomienie uczniom, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka,
• Zachęcenie do wykonywania testów w kierunku HIV,
• Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Adresatami Konkursu byli:
1. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych,
2. Uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych,
3. Uczniowie klas I, II, III szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs zorganizowały:
Małgorzata Panicz – nauczycielka biologii II LO,
Renata Langier – nauczycielka chemii II LO.

Jury konkursowe:
Marzanna Lempart – nauczycielka języka polskiego II LO,
Mariola Rudecka – nauczycielka języka polskiego II LO,
Joanna Kurpienik – pedagog II LO,
Małgorzata Panicz – nauczycielka biologii II LO,
Renata Langier – nauczycielka chemii II LO.

Konkurs obejmował trzy kategorie:
– plakat dotyczący problematyki HIV i AIDS,
– artykuł prasowy,
– prezentacja multimedialna.
Na konkurs wpłynęło 45 plakatów, 21 prezentacji multimedialnych oraz 16 artykułów prasowych ze szkół miasta i powiatu.
Nagrody otrzymali :
Kategoria – prezentacja multimedialna:
I miejsceKlaudia Mofina – PSP Wielgomłyny,
II miejsce – Martyna Muskała – II LO Radomsko,
III miejsce – Julia Gąsiorowska – II LO Radomsko,
Wyróżnienie –Nikola Burzyńska – PSP nr 4 Radomsko.

Kategoria – Artykuł prasowy:
I miejsceAmelia Sobala – II LO Radomsko,
II miejsce – Małgorzata Stępień – II LO Radomsko,
III miejsce – Julia Parkitna – II LO Radomsko,
Wyróżnienie – Klaudia Kucharska – PSP nr 2 Radomsko.

Kategoria – plakat:
I miejsceKamila Gałwiaczek – PSP nr 4 Radomsko,
II miejsce – Nina Kurzyk – PSP Wielgomłyny,
III miejsce – Aleksandra Liczberska – PSP Wielgomłyny,
Wyróżnienie – Marta Jaguścik – PSP Wielgomłyny,
Olga Mituła – II LO Radomsko.

NAGRODY W KONKURSIE UFUNDOWANE ZOSTAŁY PRZEZ:
ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku ( #ESBANKwspiera ),
Starostwo Powiatowe w Radomsku,
Urząd Miasta Radomska.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO