FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI

ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLUB PCK W II LO

SZLACHETNA PACZKA w tym roku powędrowała do Kamieńska. Podobnie jak w roku ubiegłym członkowie SKPCK w II LO postanowili wspomóc potrzebującą rodzinę. Klasy IIA i IAg przygotowały kiermasz pysznych ciast, z którego dochód został w całości przeznaczony na zakup podarunków dla wybranej rodziny. Dzięki zbiórce pieniędzy, produktów spożywczych i artykułów chemicznych, do której włączyło się 83 członków SKPCK, udało się sfinansować pozostałe potrzeby wspomaganej rodziny. W piątek uczniowie klasy IIF spakowali paczkę, a w sobotę 7 grudnia podczas weekendu cudów wolontariuszki: Ewelina Gierakowska(IIIB) i Weronika Matuszczyk(IIF) osobiście wręczyły przygotowane prezenty.
Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy z takim zapałem włączyli się w akcję, także dla klasy IAg, która pod opieką wychowawcy prof. Jolanty Kozłowskiej włączyła się w działania finansując zakup lodówki.

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO