GALA WOLONTARIATU PCK

W dniu 10 grudnia radomszczański Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował jubileuszową VII Galę Wolontariatu połączoną z 100. rocznicą działalności PCK, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia nagród i odznaczeń wyróżniającym się wolontariuszom, przedstawicielom firm i instytucji wspomagających PCK, opiekunom szkolnych kół i przyjaciołom PCK. Szkolne Koła PCK stanowią fundament Ruchu Młodzieżowego PCK. Działają w nich dzieci i młodzież, a opiekunami najczęściej są nauczyciele – pasjonaci. Dlatego też radomszczański oddział uhonorował medalami opiekunów Szkolnych Kół PCK – wśród nich znalazła się Małgorzata Wojtecka, która zdobyła także tytuł najlepszego opiekuna SKPCK powiatu radomszczańskiego 2019r. Podczas gali wręczono również Statuetki Wolontariusza PCK 2019 roku, które powędrowały m.in. do uczennic II LO: Anny Szwed (IIIC), Sary Bojarskiej (IIIC) i Martyny Kowalczyk (IIIC).
II LO zdobyło również statuetkę w kategorii Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK 2019, natomiast w Konkursie na prezentację multimedialną „PCK dawniej i dziś” jury postanowiło wyróżnić Julię Gąsiorowską (IBg) i Zuzannę Jędrzejczyk (IBg) z II LO. Podczas uroczystości został pokazany film przygotowany z okazji 100-lecia PCK przez uczennice naszej szkoły(serdecznie zapraszamy do obejrzenia).
https://m.youtube.com/watch?v=b_jC_Zr9iUo&feature=youtu.be
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO