KONKURS O BELGII FRANKOFOŃSKIEJ

Dnia 12 grudnia br. w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją w Gliwicach odbył się konkurs wiedzy o Belgii frankofońskiej. Wzięły w nim udział Patrycja Kruk i Dagmara Piszczała z kl. IIA. Elementem konkursu była też przygotowana wcześniej prezentacja wybranego zagadnienia. Dziewczyny zaprezentowały historię belgijskiej czekolady. Oceniana też była rozmowa z native speakerem. Rezultat? Uczennice zajęły 2 miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów z języka francuskiego. Organizatorom konkursu dziękujemy za profesjonalizm i miłą atmosferę.
Opiekę nad konkursem sprawowała p. Anna Smendowska, nauczyciel języka francuskiego.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO