STUDIA w WIELKIEJ BRYTANII

Dziś, 30.01.2020 r., odbyło się w naszej szkole spotkanie dla maturzystów zainteresowanych studiami w Wielkiej Brytanii.

Oficjalny przedstawiciel walijskiego Uniwersytetu Aberystwyth opowiedział m.in. o możliwości podjęcia studiów za granicą, zasadach rekrutacji oraz możliwości dofinansowania dla  przyszłych studentów. W spotkaniu uczestniczyły klasy III C, III E oraz III F. 

Studia w Wielkiej Brytanii? Na pewno warto rozważyć taką możliwość.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO