UDZIAŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PROJEKCIE

„BohaterON w Twojej Szkole”

PODZIĘKOWANIA I DYPLOM OD ORGANIZATORÓW (fragment listu)
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów projektu „BohaterON w Twojej Szkole” będącego częścią ogólnopolskiej kampanii „BohaterON - włącz historię!” serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą inicjatywę. Poniżej znajdują się linki umożliwiające pobranie dyplomów w formie elektronicznej [...].

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO