SUKCES UCZNIÓW II LO

26 lutego 2020r. odbył się w Łodzi etap wojewódzki  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W bieżącym roku tematem przewodnim olimpiady jest polityka prorodzinna w Polsce. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży, jest szansą na jej większe zainteresowanie się problematyką małżeństwa i rodziny.
W etapie okręgowym naszą szkołę reprezentowało aż 6 zespołów, które zostały wyłonione w drodze eliminacji szkolnych spośród uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów. Zadaniem zespołów w eliminacjach okręgowych było przygotowanie prezentacji lub filmu na wybrany spośród podanych w regulaminie temat oraz przedstawienie materiału przed komisją konkursową. Nasi uczniowie zaznaczyli swą obecność zdobywając odpowiednio:

II miejsce za film pt.: ”W rodzinie siła”  Patrycja Kukulska i Sylwia Dryja z klasy IA/C

IV miejsce - Kindze Werens i Marlenie Barańskiej (IEg),  

V miejsce - Sabina Strzebiecka i Amelia Sobala (IIB),

VI miejsce  – Aleksandra Zięba i Maria Kowalik(IIB)

VIII miejsce -  Bartosz Rusin i Piotr Kempa (ICg)

W dziesiątce najlepszych zespołów w województwie znalazły się też Barbara Nita i Emilia Bujacz z klasy IEg. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO