SUKCES ALEKSANDRA SZELĄGA

Uczeń naszego liceum Aleksander Szeląg (3 E) został zakwalifikowany do finału 43. Olimpiady Języka Niemieckiego. Aleksander zajął I miejsce w województwie łódzkim i znalazł się tym samym w gronie 78 najlepszych uczestników spośród łącznie ponad 18 tys. biorących udział w olimpiadzie. Jako jedyny z województwa łódzkiego będzie reprezentował II LO w Radomsku na eliminacjach centralnych w dniach 3–5 kwietnia 2020 w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych im S.B. Lindego.
Doceniamy Twoją ciężką pracę i życzymy dalszych sukcesów!!!
Opiekunem merytorycznym jest pan prof. Paweł Handydraj .
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO