SUKCES BARTOSZA RUSINA

Wielki sukces osiągnął uczeń klasy 1 Cg Bartosz Rusin w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, awansując do etapu centralnego zawodów. Awans uzyskał na zawodach etapu okręgowego, które odbyły się 5 marca w Łodzi. Jego wynik 165 pkt z części pisemnej i 73 pkt z części ustnej zagwarantował mu pewną kwalifikację. Teraz Bartosz będzie się ubiegał o tytuł laureata olimpiady na zawodach, które są pierwszą częścią etapu centralnego i odbędą się 17 marca.
Opiekunem merytorycznym Bartosza jest pan prof. Paweł Rorat.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO