DECOR CAFE DOCENIONE!!!

Do finałowej 20 dotarli najbardziej przedsiębiorczy i operatywni — najlepsi z najlepszych wybranych spośród 286 młodzieżowych miniprzedsiębiorstw założonych przez uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wśród nich Decor Cafe z II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku 2-3 czerwca odbył się e-finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo PRODUKCIK 2020.
Wspólnicy CAFE DECOR: Weronika Opic, Emilia Nowak, Julia Karoń i Adrian Brzozowski, pod opieką profesor Sylwii Wawrzyniak zaprezentowali swój projekt w trakcie rozmów z komisją konkursową oraz prezentacji online. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli świata biznesu oceniała umiejętności prezentacji, współpracy w zespole oraz rozwiązywania problemów biznesowych, w tym reakcji młodych przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe, takie jak epidemia koronawirusa.
Młodzi przedsiębiorcy wyszli z tej próby zwycięsko – mocniejsi i bogatsi o nowe biznesowe doświadczenia.
Gratulujemy reprezentantom, wspólnikom i opiekunowi projektu.
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO