SZANOWNI ABITURIENCI

Prosimy czytać na bieżąco wszystkie informacje zamieszczane na platformie Librus.

Np. znajdziecie tam listy, z których dowiecie się, w jakich salach będziecie pisali egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów.
Ta wiedza ułatwi Wam sprawne przemieszczanie się do wyznaczonych sal w dniu egzaminu.
Przypominamy, że nie możecie gromadzić się w jednym miejscu, szczególnie przed budynkiem szkoły.
Jeżeli będzie taka konieczność, okrycia wierzchnie, torebki zostawiajcie w przystosowanych pomieszczeniach zgodnie z planem:
• klasa A i B — szatnia wychowania fizycznego chłopców,
• klasa C i D — szatnia wychowania fizycznego dziewcząt,
• klasa E i F — sala wychowania fizycznego numer 3.

W dniu egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki szkoła będzie otwarta dla uczniów od godziny 7:45.
Do sal egzaminacyjnych maturzyści będą wpuszczani w następującej godzinach:
• 8:00 — świetlica,
• 8:20 — sala gimnastyczna,
• 8:30 — pozostałe sale lekcyjne.

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO