SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE ÓSMOKLASISTÓW,

9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 zaplanowano przeprowadzenie pokazu systemu naboru elektronicznego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo w serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.

zaproszenie

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO