AKCJA REKRUTACJA!!

Przypominamy, że od 15 czerwca trwa rejestracja i wybór preferencji w rekrutacyjnym serwisie internetowym.
Jeżeli zdecydujesz, że szkołą pierwszego wyboru będzie II Liceum Ogólnokształcące, to pamiętaj o przyniesieniu wniosku Kandydata do naszej szkoły, ale najpierw
 • Zaloguj się w systemie na stronie Internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html — dokonaj wyboru szkoły.
 • W pierwszym kroku uzupełnij swoje dane osobowe.
 • W kolejnym kroku wybierz oddział (profil klasy), do którego chcesz kandydować. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach publicznych. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
 • Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
 • Zanieś wniosek do NAS — do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to jak najszybciej, a najpóźniej do 10 lipca 2020 r.
 • Uwaga — jeżeli oboje rodziców (opiekunów prawnych) posiada tzw. profil zaufany (nie chodzi tu o tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny — tylko o profil zaufany) to mogą, korzystając ze systemu naboru, wysłać taki wniosek drogą elektroniczną podpisując go swoimi profilami zaufanymi. W tej sytuacji nie musisz już zanosić do naszej szkoły wydrukowanego wniosku.
 • Uzupełnij informację o osiągnięciach. Po wprowadzeniu do systemu przez Ciebie lub Twoją szkołę podstawową ocen i wyników konkursów, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub przynajmniej potwierdzoną kopię świadectwa).
  Zrób to już 26 czerwca, a najpóźniej do 10 lipca 2020 r.
 • Po wprowadzeniu do systemu wyników egzaminu ósmoklasisty przez Ciebie lub Twoją szkołę podstawową, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) zaświadczenie o wynikach egzaminu (lub przynajmniej potwierdzoną kopię tego dokumentu).
  Zrób to już 31 lipca, a najpóźniej do 4 sierpnia 2020 r.
ÓSMOKLASISTO!
WYBIERZ ŚWIADOMIE!

Pod tym LINKIEM jest strona, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.).
Zapraszamy!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO