SUKCESY MATEMATYCZNE UCZNIÓW II LO

WYNIKI KONKURSU ALFIK MATEMATYCZNY

27 listopada odbył się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny, w którym wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. Wyróżnionych zostało 14 uczestników:

Laureatami zostali:

Erwin Borowiec kl. II D, 1. miejsce w województwie, 4. miejsce w kraju

Michał Kucharski kl. II D, 2. miejsce w województwie, 19. miejsce w kraju

Wynik bardzo dobry otrzymali:

Radosław Kanafa kl.II D
Zuzanna Trojanowska
kl. II D
Iga Daros
kl. III D
Kacper Derwisz
kl. III E
Magdalena Gołdon
kl. III E
Mateusz Olejnik
kl. III D
Jakub Rochowski
kl. III D
Mateusz Chudek
kl. III D

Wynik dobry uzyskali:

Mateusz Kowalczyk kl. I D
Magda Wojarska
kl. II B
Kinga Niegowska
kl. III E
Adrianna Nowak
kl. III D

Gratulujemy!
WYNIKI KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNYWyróżnieni:
Kategoria STUDENT
Z kl. III D
Mateusz Chudek
Iga Daros
Adrianna Nowak
Mateusz Olejnik
Jakub Rochowski
Z kl. II D
Erwin Borowiec
Michał Kucharski
Radosław Kanafa
Weronika Mazur
Zuzanna Trojanowska
Kategoria JUNIOR
Z kl. I D
Mateusz Kowalczyk
Z kl. I Dg
Adrian Gliźniewicz
Kacper Kowalczyk

Gratulujemy!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO