AKCJA REKRUTACJA CD

SZANOWNY ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
dziękujemy, że wybrałeś/wybrałaś II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku jako szkołę pierwszego wyboru. Gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że będzie to wybór ostateczny zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, planami i marzeniami.
Przed nami ostatni etap rekrutacji:
  1. W piątek, 31 lipca br. OTRZYMASZ zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły podstawowej, którą ukończyłeś);
  2. Niezwłocznie przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) ZAŚWIADCZENIE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu).
Zrób to już w ten PIĄTEK 31 lipca do godziny 15:00, a najpóźniej do wtorku 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.
Czekamy i do zobaczenia!
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO