KONIEC WAKACJI, ALE NIE KONIEC EPIDEMII…

DRODZY UCZNIOWIE II LO I SZANOWNI RODZICE,

poniżej znajdują się LINKI do ważnych dokumentów:

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO