LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW

1 października na większości polskich uczelniach kolejny raz zabrzmi Gaudeamus igitur (może tylko online). W inauguracjach roku akademickiego po raz pierwszy wezmą udział nasi Absolwenci, którzy zdawali maturę w czerwcu 2020 roku. W tym roku maturę zdało aż 156 absolwentów, a zdawalność wynosiła 93,41% i jest najwyższa w mieście! Niech swoistą laudacją dla naszych Absolwentów będzie poniższy diagram. Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Życzymy naszym Absolwentom w następnym etapie nauki co najmniej takich samych wyników.

Ponad trzy czwarte absolwentów klas biologiczno-chemicznych podejmie w roku akademickim 2020/2021 studia wyższe na kierunkach związanych z ukończonym profilem. Najczęściej wybierane kierunki to psychologia, farmacja, pielęgniarstwo i kosmetologia.
Absolwenci klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzoną informatyką tradycyjnie już podejmują studia na politechnice. W tym roku największym powodzeniem cieszy się Politechnika Wrocławska. Blisko jedna trzecia podejmie studia na kierunkach informatycznych (w tym na informatyce stosowanej, informatyce i systemach informatycznych oraz innych ). Zainteresowaniem wśród absolwentów cieszą się również automatyka i robotyka, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz budownictwo.
Spośród absolwentów klasy matematyczno-językowej najwięcej osób zdecydowało się na kierunki związane z finansami - ekonomię, finanse i rachunkowość, bankowość, zarządzanie, finanse i biznes międzynarodowy. Zainteresowaniem cieszą się również filologie obce - w szczególności filologia angielska, ale również germanistyka i filologia norweska. Na uwagę zasługują także budownictwo, geografia i geodezja, jak i nie mniej ciekawe, choć rzadko wybierane — studia azjatyckie czy klimatologia.
Klasy humanistyczne postawiły w tym roku na prawo, administrację oraz historię. Jeden z absolwentów tej klasy podejmie studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentom dostania się na wymarzone uczelnie i jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego „na nowej drodze życia” — życzymy samych sukcesów w następnym etapie nauki.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO