Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Popularny Dzień Nauczyciela jest także okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu osiągnęli wyjątkowe sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym roku Nagrodę Dyrektora otrzymali:
p. prof. Barbara Aksman,
p. prof. Grażyna Biela,
p. prof. Sławomir Gajewski,
p. prof. Paweł Handydraj,
p. prof. Paweł Kapica,
p. prof. Joanna Kurpienik,
p. prof. Janusz Pachuta,
p. prof. Małgorzata Panicz,
p. prof. Urszula Sokolińska.
Warto nadmienić, iż
p. prof. Sylwia Wawrzyniak,
p. prof. Paweł Rorat i
p. prof. Dorota Nowerska
(na zdjęciu poniżej)
swoją pracą zyskali uznanie w oczach organu prowadzącego szkołę i otrzymali Nagrodę Starosty Powiatu Radomszczańskiego.
Dziękujemy i gratulujemy naszym nauczycielom!
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO