MAMY NAJWYŻSZE WYNIKI EWD WŚRÓD RADOMSZCZAŃSKICH LICEÓW

II LO i Technikum ZSE-E, jak wynika z badań ekspertów podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej za lata 2018 – 2020, to radomszczańskie szkoły, które kolejny rok z rzędu mogą się pochwalić najwyższymi wskaźnikami EWD. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną.
Wyniki przedstawia się za pomocą odpowiednich diagramów (patrz poniżej). Wskaźniki EWD II LOprzedmiotów humanistycznych oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych mają wartości dodatnie i mieszczą się w prawej górnej ćwiartce tych diagramów — określanej jako pole szkół sukcesu — o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności nauczania.
Więcej informacji na stronie ewd.edu.pl
   
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO