100. ROCZNICA URODZIN K. K. BACZYŃSKIEGO

Sny dziecinne pachniały wanilią.
Jak oddzielić to życie od trwogi?

Dziś mija 100 lat od urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego — Patrona II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku
Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22.01.1921 w Warszawie. Był niezwykle utalentowanym przedstawicielem pokolenia Kolumbów, który swoje życie poświęcił Ojczyźnie. Poeta rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem, w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości. Zaangażował się zatem w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach: „Zośka” i „Parasol”. Studiował także polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poznał swoją przyszłą żonę i adresatkę najpiękniejszych wierszy miłosnych — Barbarę Drapczyńską. Śmiertelnie raniony — zginął czwartego dnia powstania warszawskiego na posterunku w Pałacu Blanka.

Artysta poległ w wieku 23 lat, jednak poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. W tej poezji widoczny jest kontrast pomiędzy utraconą arkadią spokoju, piękna i miłości a spełniającą się na jego oczach apokalipsą wojny.

Poeta ukazywał tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią. Poezja Baczyńskiego wyraża emocje i los generacji Kolumbów. Pisał utwory katastroficzne, chciał jako młody człowiek zmierzyć się ze swoją epoką, opisać tragiczny czas wojny jako siły niszczącej wcześniej uznane wartości.

Żołnierz, poeta, czasu kurz…
 

Ten wybitny Poeta od 1981 roku jest Patronem II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku wybranym przez młodzież podczas uroczystego apelu 11 grudnia 1979. Uczniowie docenili uniwersalne wartości poezji Baczyńskiego i jego życia – odwagę, szlachetność i miłość do ludzi. Oficjalna ceremonia nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyła się w styczniu 1981, a w 1985 otwarto Izbę Patrona oraz odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku szkoły. Natomiast wewnątrz naszego Liceum znajduje się monument Baczyńskiego wg projektu artysty Mariusza Maciąga, odsłonięty podczas uroczystości w 2005 r. Od 2009 roku nasze Liceum jest organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Bo przecież trzeba znów pokochać, którego celem jest popularyzacja życia i twórczości Poety i promowanie utalentowanej młodzieży z naszego regionu.

Bo kochać znaczy tworzyć,
poczynać w barwie burzy
rzeźbę gwiazdy i ptaka
w łun czerwonych marmurze