II LO WYRÓŻNIONE TYTUŁEM SREBRNEJ SZKOŁY 2021

Ranking Liceów i Techników to „lustro”, w którym co roku przegląda się polska edukacja. 👀
Oparty wyłącznie na twardych danych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Systemu Informacji Oświatowej (SIO), MEiN i komitetów głównych olimpiad, wskazuje szkoły, w których warto się uczyć. W środę ogłoszono wyniki XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021.
Nasza szkoła zajęła 21. miejsce w województwie i 273 miejsce spośród 1000 najlepszych liceów w Polsce. 👏🏼🏅
Jesteśmy dumni z naszych uczniów i nauczycieli. Wszyscy razem pracujemy na sukces szkoły, jej powodzenie oraz rozwój osobisty naszych uczniów, a później absolwentów.

Także i Twoim udziałem może być nasz wspólny sukces. Zapraszamy do Liceum Baczyńskiego. Podejmij wyzwanie i dołącz do najlepszych!
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO