OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do eliminacji okręgowych LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Są to:

Marlena Barańska, uczennica klasy matematyczno-językowej II Eg oraz
Bartosz Rusin, uczeń klasy o profilu humanistycznym II Cg.

Warunkiem kwalifikacji do zawodów II stopnia w Łodzi jest przejście etapu szkolnego oraz zatwierdzenie pisemnych prac przygotowawczych olimpijczyków przez Okręgowy Komitet Olimpiady, składający się z pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Każda z prac pisemnych to obszerny (do 15 s.), samodzielny szkic krytycznoliteracki z odpowiednim opracowaniem bibliograficznym, pisany pod opieką merytoryczną nauczyciela i recenzowany przez innego szkolnego polonistę. Marlena Barańska napisała pracę pt. „Motyw zarazy w twórczości polskich romantyków” pod opieką P. Marzanny Lempart, natomiast Bartosz Rusin opracował temat olimpijski: „Archetypy biblijne w literaturze” pod opieką P. Grażyny Bieli. Udział w Olimpiadzie Literatury to więc niełatwe, wielostopniowe zadanie, więc tym bardziej cieszą nas wyniki uzyskane przez naszych licealistów, bowiem Bartosz Rusin uzyskał 53p./60p., natomiast Marlena Barańska otrzymała 57p./60p. Obydwoje znaleźli się w grupie 40 uczestników pisemnych zawodów okręgowych w Łodzi, które odbędą się 13 lutego 2021r.
Życzymy naszym Licealistom, Marlenie i Bartoszowi - kolejnych sukcesów w olimpijskich zmaganiach.
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO