XXV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

Jesteśmy już po etapie szkolnym XXV OKWB. Obowiązywała znajomość Pisma Świętego z edycji św. Pawła-Ewangelia wg św. Jana — J i Księga Ezechiela — Ez wraz z przypisami. W etapie szkolnym uczestniczyło 15 osób.
Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się 3 osoby:

1. Anna Maria Zatoń kl. 2B
2. Mateusz Włudara kl. 3F
3. Martyna Muskała kl. 3B
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 21 kwietnia odbędzie się etap diecezjalny on-line. Test pisemny rozpoczyna się o godz. 12:00. Zaznaczyć należy, że dwie osoby, to maturzyści. Tym bardziej należą się słowa uznania.
Zachęciły i przygotowały uczniów: p. profesor Ewa Kurowska p. profesor Halina Szczekocka.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO