DELF 2021

Dnia 29 maja br. odbyła się sesja letnia egzaminu międzynarodowego DELF (Diplôme d'études en langue française) z języka francuskiego, w akredytowanym ośrodku w Zabrzu. Uczniowie II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku, przygotowani przez nauczyciela języka francuskiego p. Annę Smendowską, przystąpili do poziomu A1 (20 uczniów), A2 (13 uczniów ) i B1 (10 uczniów). Baczyński jest szkołą, w której co roku tak liczna grupa miłośników języka Molière'a przygotowuje się do tak prestiżowego i ważnego dyplomu. Wyniki już wkrótce.
 

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO