DYPLOMY UZNANIA DLA UCZENNIC II LO

Malwina Iciek (IA) i Zuzanna Rapczewska (ID) otrzymały dyplomy za zaangażowanie i  działalność artystycznąTeatrze Źródło (min. uczestnictwo w inauguracyjny ogólnopolskim projekcie promującym Szlaki Papieskie wystawiając spektakl „Przed Sklepem Jubilera” Karola Wojtyły — wydarzenie odbyło się 5-7 czerwca nad jeziorem Wigry). Opiekunem uczennic jest p. Danuta Róża Zawadzka.
Gratulujemy!


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO