PRZYSZEDŁ CZAS POŻEGNANIA

W piątek żegnaliśmy odchodzącego na emeryturę pana profesora Janusza Pachutę.  
Będziemy Cię wspominać, jako tego który nas wspierał, pełniąc funkcję wicedyrektora Liceum Baczyńskiego. Cierpliwego nauczyciela matematyki i informatyki, profesjonalisty. Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, otwartego na jej problemy i niezrównanego organizatora górskich wypraw. Nie raz bez wahania poświęcałeś swój wolny czas, by wspierać inicjatywy innych i pomagać w sprawowaniu opieki nad młodzieżą podczas wycieczek. Niestrudzenie pomagałeś nam w drukowaniu świadectw i wszystkich zawiłościach technicznych. Zawsze opanowany i zdystansowany do życia.
Szanowny Panie Profesorze, Drogi Januszudziękujemy za wszystko!

Wdzięczni za wspólnie spędzone lata
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
oraz uczniowie
Liceum Baczyńskiego


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO