WYNIKI MATURY 2021

Z GRATULACJAMI DLA MATURZYSTÓW
I POD ROZWAGĘ DLA KANDYDATÓW (ABSOLWENTÓW ÓSMYCH KLAS)

W tym roku tzw. zdawalność wyniosła u nas 95,45% i jest najwyższa w mieście! Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała ze WIĘKSZOŚCI przedmiotów lepsze wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej). Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych (najliczniej wybieranych!) na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Gratulujemy Naszym Absolwentom 👩‍🎓👨‍🎓 i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie — a Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO