ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W II LO


Drodzy Uczniowie,
Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole. W trosce o Wasze bezpieczeństwo spotkania odbędą się w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem:

  • 9:00 – klasy drugie
  • 9:30 – klasy trzecie

Specjalne zaproszenie kierujemy do uczniów KLAS PIERWSZYCH:

  • 11:00 — klasa IA geograficzno-językowa — s. 259,
  • 11:15 — klasa IB biologiczno-chemiczna — s. 249,
  • 11:30 — klasa IC humanistyczno-prawna — s. 263,
  • 11:45 — klasa ID matematyczno-fizyczna — s. 261,
  • 12:00 — klasa IE matematyczno-językowa — s. 144.

Dyżurujący przy wejściu nauczyciele wskażą Wam odpowiednie sale lekcyjne.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku w związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO