ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

SKROMNE, ALE SERDECZNE POWITANIE UCZNIÓW NA PROGU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W ten sposób rozpoczęliśmy długo oczekiwany (bo aż 2 miesiące 😉) rok szkolny.
Wszystkim życzymy samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i oczywiście zdrowia 😀.
 

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO