UNIWERSYTET WARSZAWSKI - KURSY ONLINE

Przypominamy naszym uczniom, że trwa rekrutacja na darmowe kursy języka angielskiego w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Kursy odbywają się w formie zdalnej, prowadzone są przez kadrę akademicką i zwieńczone zostaną uzyskaniem imiennych certyfikatów. W ofercie m.in. intensywny kurs przygotowujący do matury na poziomie rozszerzonym. Szczegółowe informacje u nauczycieli języka angielskiego.

Opracowała: Agnieszka Łęgowik


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO