PANI PROFESOR NA MEDAL!

Z satysfakcją chwalimy się, że pani prof. Renata Langier została odznaczona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne Medalem im. Zofii Matysikowej.
Medal im. Zofii Matysikowej przyznawany przez Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie w popularyzację chemii. Nagrody przyznawane są od 2008 r. przez Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej.
Pani prof. Renata Langier jest pierwszą nauczycielką w historii radomszczańskiego szkolnictwa, która otrzymała tak prestiżową nagrodę.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO