ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku — jest wykształcenie”

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych i wytrwałości, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dziękujemy nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty!

Społeczność II LO w Radomsku


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO