Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Popularny Dzień Nauczyciela jest także okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu osiągnęli wyjątkowe sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym roku Nagrodę Dyrektora otrzymali:
p. prof. Bartłomiej Kowalczyk,
p. prof. Marzanna Lempart,
p. prof. Anna Klimczak-Lizak,
p. prof. Jacek Michniowski,
p. prof. Mariola Rudecka,
p. prof. Anna Smendowska,
p. prof. Bartłomiej Szefler,
p. prof. Magdalena Więcek,
p. prof. Magda Wojdełko.
Szczególne wyróżnienie otrzymali w tym roku
p. prof. Grażyna Biela,
p. prof. Sławomir Lawenda i
p. prof. Iwona Bałazińska-Mielczarek,
(na zdjęciu poniżej)
którzy za swoją pracą zyskali uznanie w oczach organu prowadzącego szkołę i otrzymali Nagrodę Starosty Powiatu Radomszczańskiego.
Dziękujemy i gratulujemy naszym nauczycielom!
 

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO