BRITISH COUNCIL – TEST ONLINE

15.11.21  uczniowie II LO mieli okazję wziąć udział w standaryzacji testu przygotowanego przez British Council – instytucję, która słynie z honorowanych na całym świecie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na różnych poziomach. 12 osób z różnych klas, wybranych przez wszystkich nauczycieli j. angielskiego w naszej szkole, przystąpiło do testu ONLINE sprawdzającego umiejętność słuchania i czytania. Dzięki ich zaangażowaniu i chęci współpracy British Council może sprawdzić prawidłowość budowy testów, a nasi uczniowie mogą otrzymać informację nt. swojego poziomu językowego.

Tym testem II LO zainaugurowało współpracę z British Council w zakresie pomocy w standaryzacji zadań egzaminacyjnych.

Opracowała: Natalia Król


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO