11.11.21 – POLSKIE SWIĘTO PO ANGIELSKU

Upamiętnienie Święta Odzyskania Niepodległości na lekcjach języka angielskiego. Why not? To dobra okazja do rozmowy o naszej historii w języku obcym.

Lekcję na ten temat przeprowadziła p. Anna Haddani dla kilku klas, w tym dla II A widocznej na zdjęciu.


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO