British Council – drugi test online

21.11.21  uczniowie II LO ponownie wzięli udział w standaryzacji testu przygotowanego przez British Council. Nowa grupa 12 chętnych uczniów z różnych klas, na różnym poziomie przystąpiła do drugiego testu ONLINE. Uczniowie ponownie zmierzyli się z testem sprawdzającym umiejętność słuchania i czytania w j. angielskim, wspomagając tym samym British Council w zakresie sprawdzania prawidłowości budowy testów. W zamian już wkrótce otrzymają informację nt. własnego poziomu językowego.

Dziękujemy za udział.„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO