CULTURAL CARE AU PAIR

W listopadzie i grudniu 2021 roku uczniowie klas 3D, 3Ag, 3Bg, 3Dg i 3Eg, 3E i 3Eg brali udział w lekcjach online prowadzonych przez przedstawiciela programu Cultural Care Au Pair. Jest to program wymiany kulturowej, który działa w Polsce już od ponad 20 lat. Udział w programie jest doskonałą okazją do kontynuowania nauki na amerykańskim college’u i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Lekcje online w szkole odbyły się w języku angielskim. Uczniowie mieli kolejną możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.
Opracowała: Aleksandra Więcek„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO