POLSKI DZIEŃ INFORMACYJNY NA UNIWERSYTECIE EUROPEJSKIM VIADRINA

W sobotę 11.12.2021 roku na platformie Zoom odbył się Polski Dzień Informacyjny prowadzony z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Jestem uczennicą z klasy maturalnej 3Ag i miałam przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jako tegoroczna maturzystka uważam, że było to niecodzienne doświadczenie. Uczestnicząc w warsztatach, można się było spotkać z profesorami, którzy wykładają swoje przedmioty w języku angielskim bądź niemieckim na tym uniwersytecie. Podczas prezentacji danego kierunku studiów można było uzyskać informacje umożliwiające podjęcie decyzji co do naszej przyszłości oraz informacje odnośnie wymagań rekrutacyjnych na studia za granicą. Wymagające było jednak zrozumienie treści, którą przekazywały osoby na co dzień posługujące się językiem angielskim lub niemieckim, ponieważ jako uczennica szkoły średniej nie posługuję się jeszcze językiem angielskim na takim poziomie.

Myślę, że uczestniczenie w takich warsztatach było niezwykłą możliwością zapoznania się z językiem na poziomie wykładowym. Nawet jeśli ktoś nie wybiera się na studia w najbliższej przyszłości, zachęcam do udziału w tego typu wydarzeniach. Dzięki temu można poszerzyć swoją znajomość języka oraz sprawdzić się podczas rozmowy z wykładowcą znającym język angielski bądź niemiecki na bardzo wysokim poziomie.

Opracowała: Julka Dymka III Ag

 


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO