Mistrzostwo Kacpra

Dobrze Wam już znany Kacper Guziak z 2E (matematyczno-językowej) uzyskał na LII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego tytuł finalisty. To oznacza, że w tym momencie jest już zwolniony z matury z tego przedmiotu, mając gwarantowane 100%! Przypomnijmy, że opiekunem merytorycznym naszego humanisty jest nauczycielka języka polskiego pani Anna Klimczak-Lizak.
To jednak nie wszystko: Kacper w pięknym, zabytkowym Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobył także tytuł laureata Olimpiady Języka Łacińskiego! Dzięki temu uzyskał kolejny komplet punktów z przedmiotu maturalnego. Taki zestaw zapewnia mu także indeks i stypendium rektorskie na większości kierunków w całym kraju – w tym na wymarzonym przez wielu prawie w Uniwersytecie Jagiellońskim!
Przypominamy, że Kacper w tym roku szkolnym wygrał także w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Fundację Genshagen i współfinansowanym przez Instytut Goethego, na opowiadanie w języku niemieckim… Poza tym zdobył także trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Dla Kacpra hat trick to za mało!
A to przecież dopiero druga klasa…
Gratulujemy!!!
 


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

Logo BIP w kształcie flagi Polski z napisem        Klauzula informacyjna RODO